Archive
3/2011 vol. 328
 
 
RESEARCH PAPER

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):28–58
RESEARCH PAPER

YIELD INSURANCE SCHEMES IN POLAND - ANALYSIS BASED ON VALUE-VARIANCE APPROACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):59–77
RESEARCH PAPER

WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):78–98
RESEARCH PAPER

ENVIRONMENTAL IMPACT OF AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):99–115
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600