REVIEWS AND POLEMICS
JÓZEF STANISŁAW ZEGAR: PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE (THE PERSPECTIVES OF FAMILY FARMS IN POLAND)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Publication date: 2019-12-18
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):169–172