REVIEWS AND POLEMICS
JÓZEF STANISŁAW ZEGAR: PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE (THE PERSPECTIVES OF FAMILY FARMS IN POLAND)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2019-12-18
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):169-172
 
Journals System - logo
Scroll to top