REVIEWS AND POLEMICS
JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA: EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa
Publication date: 2016-09-12
Acceptance date: 2016-09-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;348(3):167–171
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600