REVIEWS AND POLEMICS
JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA: EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE (ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS OF ORGANIC FARMS IN POLAND)
 
More details
Hide details
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa
 
 
Acceptance date: 2016-09-12
 
 
Publication date: 2016-09-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;348(3):167-171
 
Journals System - logo
Scroll to top