REVIEWS AND POLEMICS
DARIUSZ CZAKOWSKI AND ANDRZEJ CZYŻEWSKI: PODSTAWOWE RYNKI ROLNE W POLSCE. PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ. POZIOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU (BASIC AGRICULTURAL MARKETS IN POLAND. BEFORE AND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. LEVEL AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT)
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Submission date: 2018-09-11
 
 
Publication date: 2018-09-11
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;356(3):200-208
 
Journals System - logo
Scroll to top