Articles by Włodzimierz Rembisz
 
REVIEWS AND POLEMICS

KRZYSZTOF FIRLEJ: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE. NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU (FOOD INDUSTRY IN POLAND. NEW PATH OF DEVELOPMENT)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):199–203
 
RESEARCH PAPER

PROCUREMENT PRICE LEVEL ACCEPTABLE TO BOTH FARM PRODUCERS AND PROCESSORS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):49–74
 
RESEARCH PAPER

THE MODEL OF DEMAND FOR PRODUCTION FACTORS IN AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):14–31
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600