Author P. Dąbrowski
 
RESEARCH PAPER

POSIEDZENIE KOMITETU NAUK ROLNICZYCH WYDZIAŁU V PAN NA TEMAT BADAŃ NAUKOWYCH NA UPRZEMYSŁAWIANYCH TERENACH ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):185–190
 
RESEARCH PAPER

SESJA POŚWIĘCONA ROLNICZYM PROBLEMOM RZESZOWSZCZYZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):177–184
 
RESEARCH PAPER

ATLAS ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):172–176
 
RESEARCH PAPER

BERND ANDRARE WIRTSCHAFTSLEHRE DES ACKERBAUES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):155–161
 
RESEARCH PAPER

ROZMIESZCZENIE I ROZWÓJ PRODUKCJI ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):37–82
 
RESEARCH PAPER

PODZIAŁ FRANCJI NA OKRĘGI ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):157–158