RESEARCH PAPER
ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI KOLONIA GAŁKÓWEK, POWIAT BRZEZINY, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1952-12-09
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):34–40