RESEARCH PAPER
ZE ZJAZDU KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN WE WROCŁAWIU (28 i 29 WRZEŚNIA 1961 ROKU)
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):190–192