REVIEWS AND POLEMICS
ZDZISŁAW STEFAN KOCHANOWICZ, PIOTR BÓRAWSKI AND IRENEUSZ ŻUCHOWSKI: CZYNNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO (FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS ON THE EXAMPLE OF MAZOWIECKIE AND PODLASKIE VOIVODSHIPS)
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Publication date: 2021-12-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):170–173