RESEARCH PAPER
ZATRUDNIENIE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH I MIGRACJA ZE WSI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH W LATACH 1950-1960
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):145-149
 
Journals System - logo
Scroll to top