RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W PLANOWANIU ŻYWIENIA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Wrocław
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):75-90
 
Journals System - logo
Scroll to top