RESEARCH PAPER
ZAOPATRZENIE W WODĘ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Główny Urząd Statystyczny Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):154–161