CHRONICLE
REPORT ON THE MEETING: XVIII SPOTKANIE SIECI OECD DO SPRAW ANALIZ SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH (18TH MEETING OF THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Warszawa
 
 
Acceptance date: 2017-03-09
 
 
Publication date: 2017-03-09
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):203-206
 
Journals System - logo
Scroll to top