CHRONICLE
REPORT ON THE MEETING: XVIII SPOTKANIE SIECI OECD DO SPRAW ANALIZ SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH (18TH MEETING OF THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Warszawa
Acceptance date: 2017-03-09
Publication date: 2017-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):203–206