RESEARCH PAPER
WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA PRODUKCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):83-90
 
Journals System - logo
Scroll to top