REVIEWS AND POLEMICS
WŁODZIMIERZ DZUN: GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH W PROCESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ I INTEGRACJI Z UE (CORPORATE FARMS IN POLAND DURING THE PROCESS OF SYSTEMIC TRANSFORMATION AND EU INTEGRATION)
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Acceptance date: 2016-05-30
 
 
Publication date: 2016-05-30
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):181-189
 
Journals System - logo
Scroll to top