RESEARCH PAPER
W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):69–88