RESEARCH PAPER
W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):69-88
 
Journals System - logo
Scroll to top