CHRONICLE
REPORT ON THE CONFERENCE: VIII MIĘDZYNARODOWE FORUM FINANSOWO-BANKOWE PT. UWARUNKOWANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH (7th INTERNATIONAL FINANCIAL AND BANKING FORUM ENTITLED CONDTIONS FOR DECISION MAKING PROCESSES IN ECONOMIC UNITS)
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Acceptance date: 2016-05-30
 
 
Publication date: 2016-05-30
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):200-207
 
Journals System - logo
Scroll to top