REVIEW PAPER
STRESZCZENIE ROZPRAW DOKTORSKICH: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W PODREGIONIE PILSKIM PRZED I PO AKCESJI POLSKI DO UE (1996-2010)
 
More details
Hide details
Publication date: 2016-09-12
Acceptance date: 2016-09-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;348(3):159–166
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600