RESEARCH PAPER
SPRAWOZDANIE Z PRACY SEKCJI EKONOMIKI ROLNICTWA PRZY KRAKOWSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1957-1964
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):180–181