REVIEWS AND POLEMICS
SŁAWOMIR JUSZCZYK: AMORTYZACJA W EKONOMICE AGROBIZNESU (DEPRECIATION IN AGRIBUSINESS ECONOMICS)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
 
 
Acceptance date: 2015-05-10
 
 
Publication date: 2015-05-10
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):139-145
 
Journals System - logo
Scroll to top