REVIEWS AND POLEMICS
ROMAN SASS: POTENCJAŁ PRODUKCYJNY INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W PODREGIONIE BYDGOSKIM A ICH EFEKTYWNOŚĆ PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (PRODUCTION POTENTIAL OF INDIVIDUAL FARMS IN THE BYDGOSZCZ SUBREGION AND THEIR EFFICIENCY BEFORE AND AFTER ACCESSION OF POLAND TO THE EUROPEAN UNION)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-03-16
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):138-141
 
Journals System - logo
Scroll to top