RESEARCH PAPER
ROLNICZE ZRZESZENIESPÓŁDZIELCZE RUDA - BUGAJ W POWIECIE ŁODZKIM
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1952-12-09
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):21–27
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600