RESEARCH PAPER
ROLNICZE ZRZESZENIESPÓŁDZIELCZE RUDA - BUGAJ W POWIECIE ŁODZKIM
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1952-12-09
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):21–27