RESEARCH PAPER
PROBLEMY REFORMY ROLNEJ I ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE W DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (ILO)
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):158–161