RESEARCH PAPER
POSIEDZENIE GRUPY EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ I ZAPOTRZEBOWANIA NA ŻYWNOŚĆ
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):172-176
 
Journals System - logo
Scroll to top