RESEARCH PAPER
OPRACOWANIE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH PRZY POMOCY FUNKCJI MATEMATYCZNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nasiennictwa i Uprawy Halle (NRD)
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):3–18