RESEARCH PAPER
OPRACOWANIE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH PRZY POMOCY FUNKCJI MATEMATYCZNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nasiennictwa i Uprawy Halle (NRD)
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):3-18
 
Journals System - logo
Scroll to top