REVIEWS AND POLEMICS
NATALIA PAWLICHA, IRENA KICJUK: ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ GOSPODARKI NARODOWEJ – WYMIAR REGIONALNY (NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS MANAGEMENT – REGIONAL LEVEL)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Acceptance date: 2015-03-27
 
 
Publication date: 2015-03-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):157-162
 
Journals System - logo
Scroll to top