REVIEWS AND POLEMICS
MARCIN WYSOKIŃSKI: EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA GOSPODAROWANIA ENERGIĄ W ROLNICTWIE (ECONOMIC CONDITIONS FOR ENERGY MANAGEMENT IN AGRICULTURE)
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
Publication date: 2020-06-23
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):163–167