REVIEWS AND POLEMICS
MARCIN WYSOKIŃSKI: ECONOMIC CONDITIONS FOR ENERGY MANAGEMENT IN AGRICULTURE
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Publication date: 2020-06-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):163–167
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600