RESEARCH PAPER
M. DZIEWICKA: CHŁOPI-ROBOTNICY, WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ IER
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):160-164
 
Journals System - logo
Scroll to top