RESEARCH PAPER
KONFERENCJA NAUKOWA W SPRAWIE METOD USTALANIA OPTYMALNEJ WIELKOŚCI SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):163-166
 
Journals System - logo
Scroll to top