REVIEWS AND POLEMICS
KATARZYNA SMĘDZIK-AMBROŻY: ZASOBY A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (RESOURCES AND THE SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN POLAND AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Publication date: 2019-09-25
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):171–174