RESEARCH PAPER
II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - c.d.- 1
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):8–17
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600