RESEARCH PAPER
I. METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):3–6