Editorial Team
 
Editor in Chief
Prof. dr hab. Marian Podstawka,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Editorial Secretary
Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Members of the Editorial Committee
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Państwowa Akademia Nauk, Warszawa
Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Marian Podstawka,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Managing Editor
Mgr Marta Guzik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Statistical Editor
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Subject Editors
Dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr Iwona Szczepaniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr Wioletta Wrzaszcz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Linguistic Editors
Joanna Gozdera
Barbara Walkiewicz

Technical Editor
Barbara Pawłowska

Indexing in databases
Kamila Tomaszewska

Website Administrator
Krzysztof Kossakowski
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600