Editorial Team
 
Editor in Chief
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Editorial Secretary
Prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Member of the Editorial Committee
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Państwowa Akademia Nauk, Warszawa

Managing Editor
Katarzyna Mikulska

Statistical Editor
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Subject Editor
Prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Linguistic Editor
Katarzyna Mikulska

Technical Editor
Barbara Pawłowska
Barbara Walkiewicz

Indexing in databases
Kamila Tomaszewska

Website Administrator
Krzysztof Kossakowski
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600