REVIEW PAPER
EWOLUCJA GOSPODARSTW ROLNYCH: ROZPAD WZORCÓW (MODELI)
 
More details
Hide details
Publish date: 2019-09-25
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):5–12
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600