RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH W PAŃSTWOWYCH ZAKŁADACH OGRODNICZYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Warzywnictwa Skierniewice
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):127-136
 
Journals System - logo
Scroll to top