RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA MINERALNEGO
 
More details
Hide details
1
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):87-104
 
Journals System - logo
Scroll to top