RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):35-58
 
Journals System - logo
Scroll to top