REVIEWS AND POLEMICS
BAZYLI CZYŻEWSKI: KIERAT RYNKOWY W EUROPEJSKIM ROLNICTWIE (MARKET TREADMILL IN THE EUROPEAN AGRICULTURE)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
Publication date: 2018-06-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):179–186