Author Antoni Żabko-Potopowicz
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):184–196
 
RESEARCH PAPER
 

R. ŁUKASIK: RACHUNKOWOŚĆ ROLNA W DAWNEJ POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):150–152
 
RESEARCH PAPER
 

PIONOWA INTEGRACJA W ROLNICTWIE NORWEGII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):99–110
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEMIANY W STRUKTURZE AGRARNEJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):146–156