REVIEWS AND POLEMICS
AMORTYZACJA W EKONOMICE AGROBIZNESU
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Acceptance date: 2015-05-10
Publication date: 2015-05-10
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):139–145
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600