WARTO U NAS PUBLIKOWAĆ

WARTO U NAS PUBLIKOWAĆ,
WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ, PONIEWAŻ:

1. Za publikację w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej autor otrzymuje 15 punktów (lista „B” czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

2. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej posiadają H-index = 13, wyliczony na podstawie Publish or Perish dla publikacji znajdujących się w Google Scholar.

3. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej ukazują się nieprzerwanie od 1952 roku. Są najstarszym i najbardziej reprezentatywnym czasopismem środowiska polskich ekonomistów rolnych.

4. Teksty artykułów zamieszczamy na stronie Zagadnień Ekonomiki Rolnej www.zer.waw.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

5. Umożliwiamy otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów. Poprzez stronę Zagadnień Ekonomiki Rolnej  www.zer.waw.pl można śledzić statystyki pobranych tekstów, streszczeń i liczbę odwiedzin na stronie internetowej.

6. Na stronie Zagadnień Ekonomiki Rolnej  www.zer.waw.pl   zamieszczamy listę recenzentów. Każdy artykuł ocenia dwóch niezależnych specjalistów, recenzentami są także naukowcy z zagranicy.

7. W Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej publikują wybitni eksperci z dziedziny ekonomiki rolnictwa, ekonomiki przemysłu spożywczego, polityki rolnej, polityki społecznej, socjologii wsi.

8. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej indeksowane są w bazach referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Index Copernicus, CEJSH, BazEkon, Agro.

9. Publikacja artykułów w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej jest bezpłatna.