Lista recenzentów

Mieczysław Adamowicz,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Hrabrin  Bachev, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Tomas Baležentis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania
Nelly Bencheva,   Agricultural University-Plovdiv, Bulgaria
Bolesław Borkowski , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Drago Cvijanović, University of Kragujevac, Serbia
Tomasz Gerard Czekaj,  Departament of Food and Resource Economics University of Copenhagen, Denmark
Tomáš Doucha , Institute of Agricultural Economics and Information, Praga, Czechy
Joanna Dyczkowska , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mieczysław Drygas , Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa
Justyna Franc-Dąbrowska , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Maria Halamska ,  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa
Mariusz Hamulczuk Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Tomáš Hlavsa The Czech University of Life Sciences Prague
Irena Jędrzejczyk , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Wojciech Józwiak , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Anikó Juhász ,  Research Institute of Agricultural Economics (AKI), Budapest, Hungary
Gábor Kemény Research Institute of Agricultural Economics (AKI), Budapest, Hungary
Andrzej Kowalski , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Irena Krisciukaitiene, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania
Věra Majerová Czech University of Life Sciences Prague (CULS)
Edward Majewski ,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Nona Malamova , Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Adriana Mihnea , Bucharest University of Economic Studies,  Bucharest  
András Molnár , Research Institute of Agricultural Economics (AKI), Budapest, Hungary.
Dimitre Nikolov , Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Maire Nurmet, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
Oleksandr Pavlov, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine
Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Henryk Runowski , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Franz Sinabell, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Austria
Stanisław Stańko , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Monica Mihaela   Tudor , Institute of Agricultural Economics – Romanian Academy Bucharest .
Dan-Marius Voicilaş , Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Rumunia
Vasyl D. Zalizko , National research center, Institute of Agrarian Economy, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (Kyiv)
Oleksandr Zhemoyda,  National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kiev, Ukraine
Wojciech Ziętara , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa