Lista recenzentów

Mieczysław Adamowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Hrabrin  Bachev, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Tomas Baležentis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania
Nelly Bencheva Agricultural University-Plovdiv, Bulgaria
Bolesław Borkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Drago Cvijanović, University of Kragujevac, Serbia
Tomasz Gerard Czekaj Departament of Food and Resource Economics University of Copenhagen, Denmark
Tomáš Doucha Institute of Agricultural Economics and Information, Praga, Czechy
Joanna Dyczkowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mieczysław Drygas Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa
Justyna Franc-Dąbrowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Maria Halamska  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa
Mariusz Hamulczuk Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bozhidar Ivanov, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Irena Jędrzejczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Wojciech Józwiak Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Irena Krisciukaitiene, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania
Edward Majewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Nona Malamova, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Dimitre Nikolov Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Maire Nurmet, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
Oleksandr Pavlov, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine
Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Henryk Runowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Franz Sinabell, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Austria
Stanisław Stańko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Dan-Marius Voicilaş Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Rumunia
Oleksandr Zhemoyda,  National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kiev, Ukraine
Wojciech Ziętara Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa