Spis treści

Tom 351, Numer 2, 2017

STRONA TYTUŁOWAZER
2017; 351(2):1-1
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCIZER
2017; 351(2):2-2
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WYNIKI PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH ODDZIAŁUJĄCYCH W RÓŻNYM ZAKRESIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Wioletta Wrzaszcz
ZER
2017; 351(2):3-31

ICID: 1239730
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU I SKALI PRODUKCJI 

Roman Sass
ZER
2017; 351(2):32-50

ICID: 1240388
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW ZMIAN POLITYKI WSPARCIA DOCHODÓW NA KONDYCJĘ FINANSOWĄ GOSPODARSTW ROLNYCH W KANADZIE I USA (NA POZIOMIE ZAGREGOWANYM) 

Aleksander Gorzelak
ZER
2017; 351(2):51-76

ICID: 1240389
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZMIENNOŚĆ CEN MLEKA A KSZTAŁTOWANIE SIĘ NADWYŻKI NA SAMOFINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH

Ewa Kołoszycz
ZER
2017; 351(2):77-93

ICID: 1240390
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Drago Cvijanovic, Gordana Radović, Željko Vojinović
ZER
2017; 351(2):95-108

ICID: 1240391
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Lilianna Jabłońska , Inez Wata, Wioletta Wróblewska
ZER
2017; 351(2):108-124

ICID: 1240392
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Plamena Yovchevska
ZER
2017; 351(2):125-138

ICID: 1240393
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAŁOŻENIA METODYCZNE DO OCENY EKONOMICZNYCH SKUTKÓW REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ROLNICTWIE

Jan Pawlak
ZER
2017; 351(2):139-152

ICID: 1240394
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZNACZENIE DOPŁAT DO PRODUKCJI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W ODBUDOWIE RYNKU RODZIMYCH SUROWCÓW BIAŁKOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO W POLSCE

Michał Jerzak, Wojciech Mikulski
ZER
2017; 351(2):153-164

ICID: 1240395
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

REJESTRACJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W 2015 ROKU 

Jacek Skudlarski
ZER
2017; 351(2):165-178

ICID: 1240396
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2015 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY 

Aldona Skarżyńska
ZER
2017; 351(2):178-203

ICID: 1240801
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

BIBLIOGRAFIA ZER
2017; 351(2):BI204-213
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS