Spis treści

Tom 350, Numer 1, 2017

STRONA TYTUŁOWA ZER
2017; 350(1):1-1
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2017; 350(1):1-1

ICID: 1235491
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCIZER
2017; 350(1):2-2
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2017; 350(1):2-2

ICID: 1235493
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONTROWERSJE WOKÓŁ EUROPEJSKIEJ WARTOŚCI DODANEJ TWORZONEJ PRZEZ WPR

Aleksander Gorzelak , Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda, Barbara Wieliczko
Aleksander Gorzelak , Justyna  Herda-Kopańska, Jacek   Kulawik, Michał  Soliwoda, Barbara  Wieliczko

ZER
2017; 350(1):3-28
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Aleksander Gorzelak, Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda, Barbara Wieliczko
ZER
2017; 350(1):AR3-28

ICID: 1235371
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

BIOGOSPODARKA – KONCEPCJA, ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWY

Mieczysław Adamowicz
Mieczysław  Adamowicz

ZER
2017; 350(1):29-49
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Mieczysław Adamowicz
ZER
2017; 350(1):AR29-49

ICID: 1235496
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs
ZER
2017; 350(1):50-74

ICID: 1234428
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs
ZER
2017; 350(1):AR50-74

ICID: 1236084
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ PODZIAŁU – UJĘCIE MODELOWE

Adrian Sadłowski
ZER
2017; 350(1):75-100

ICID: 1232994
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Adrian Sadłowski
ZER
2017; 350(1):AR75-100

ICID: 1236465
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Wojciech Ziętara, Jolanta Sobierajewska
ZER
2017; 350(1):101-116

ICID: 1232998
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Wojciech Ziętara, Jolanta Sobierajewska
ZER
2017; 350(1):AR101-116

ICID: 1236083
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA, EKONOMICZNA I ŚRODOWISKOWA PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH W REGIONACH ROLNICZYCH POLSKI

Aldona Skarżyńska
Aldona  Skarżyńska

ZER
2017; 350(1):117-137
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Aldona Skarżyńska
ZER
2017; 350(1):AR117-137

ICID: 1236591
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZINTEGROWA GOSPODARKA WODNA W BUŁGARII – STAN I PRIORYTETY

Teodora Stoeva, Ekaterina Valcheva
ZER
2017; 350(1):138-147

ICID: 1233093
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Teodora Stoeva, Ekaterina Valcheva
ZER
2017; 350(1):AR138-147

ICID: 1235499
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CHARAKTERYSTYKA I KIERUNKI ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KAPITAŁU LUDZKIEGO W SEKTORZE ROLNYM

Nelly Bencheva, Milena Tepavicharova, Agnieszka Wrzochalska
Nelly  Bencheva, Milena  Tepavicharova, Agnieszka  Wrzochalska

ZER
2017; 350(1):148-160
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Nelly Bencheva, Milena Tepavicharova, Agnieszka Wrzochalska
ZER
2017; 350(1):AR148-160

ICID: 1235498
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Franciszek Kapusta
ZER
2017; 350(1):AR161-178

ICID: 1237313
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

EWOLUCJA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO POLSKI I JEJ MIESZKAŃCÓW NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Franciszek Kapusta
ZER
2017; 350(1):161-178

ICID: 1233007
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPECYFIKA SEKTORA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN I PERSPEKTYWY

Tomasz Pawlonka
ZER
2017; 350(1):AR179-197

ICID: 1233010
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Tomasz Pawlonka
ZER
2017; 350(1):AR179-197

ICID: 1237314
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

XXIII KONGRES STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

Magdalena Zwolińska-Ligaj
Magdalena  Zwolińska-Ligaj

ZER
2017; 350(1):198-202
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

XVIII SPOTKANIE SIECI OECD DO SPRAW ANALIZ SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH (OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS) 

Wioletta Wrzaszcz
ZER
2017; 350(1):KR203-206

ICID: 1233668
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

BIBLIOGRAFIAZER
2017; 350(1):207-216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS