Spis treści

Tom 349, Numer 4, 2016

STRONA TYTUŁOWAZER
2016; 349(4):1-1
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 349(4):1-1

ICID: 1226287
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCIZER
2016; 349(4):2-2
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 349(4):2-2

ICID: 1226289
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NEGOCJACJE BUDŻETOWE UNII EUROPEJSKIEJ W CIENIU ZASADY JUSTE RETOUR

Renata Grochowska, Katarzyna Kosior
ZER
2016; 349(4):3-23

ICID: 1225661
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Renata Grochowska, Katarzyna Kosior
ZER
2016; 349(4):AR3-22

ICID: 1226291
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Bazyli Czyżewski, Jan Polcyn
ZER
2016; 349(4):AR23-38

ICID: 1226299
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZASTOSOWANIE MODELU RENTY WIECZYSTEJ DO WALORYZACJI ZIEMI ROLNEJ* 

Bazyli Czyżewski, Jan Polcyn
ZER
2016; 349(4):24-39

ICID: 1225662
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jacek Kulawik
ZER
2016; 349(4):AR39-67

ICID: 1226307
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WYBRANE PROBLEMY WYCENY WARTOŚCI ZIEMI ROLNICZEJ I USTALANIA CZYNSZÓW ZA JEJ DZIERŻAWĘ

Jacek Kulawik
ZER
2016; 349(4):40-69

ICID: 1225663
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Włodzimierz Dzun
ZER
2016; 349(4):AR68-91

ICID: 1226301
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MOŻLIWOŚCI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ZMIAN W LICZBIE I STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH 1990-2013 W ŚWIETLE NOWEJ DEFINICJI STATYSTYCZNEJ GOSPODARSTWA ROLNEGO

Włodzimierz Dzun
ZER
2016; 349(4):70-94

ICID: 1225664
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Nelly Bencheva, Milena Tepavicharova
ZER
2016; 349(4):95-106

ICID: 1225665
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO POPRAWY PRZYCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJI MLEKA

Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Michał Świtłyk
ZER
2016; 349(4):107-121

ICID: 1225666
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Michał Świtłyk
ZER
2016; 349(4):AR107-120

ICID: 1226311
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

RELACJE WOLUMENU PRODUKCJI DO ZASOBÓW SIŁY POCIĄGOWEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Jan Pawlak
ZER
2016; 349(4):122-142

ICID: 1225667
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jan Pawlak
ZER
2016; 349(4):AR122-137

ICID: 1226309
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Anetta Barska, Joanna Wyrwa
ZER
2016; 349(4):AR138-159

ICID: 1226583
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONSUMENT WOBEC OPAKOWAŃ AKTYWNYCH I INTELIGENTNYCH NA RYNKU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Anetta Barska, Joanna Wyrwa
ZER
2016; 349(4):143-161

ICID: 1225668
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANDRZEJ CZYŻEWSKI I MARTA GUTH: ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ Z WYRÓŻNIENIEM POLSKI

Piotr Bórawski
Piotr  Bórawski

ZER
2016; 349(4):RE162-167
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SEBASTIAN STĘPIEŃ: CYKL ŚWIŃSKI W ŚWIETLE ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU MIĘSA WIEPRZOWEGO 

Anna Olszańska
Anna  Olszańska

ZER
2016; 349(4):RE168-173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 BIBLIOGRAFIAZER
2016; 349(4):BI174-183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS