Spis treści

Tom 23, Numer 5, 1957

STRONA TYTUŁOWA

ZER
1957; 23(5):1-1

ICID: 1224202
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1957; 23(5):2-2

ICID: 1224203
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

Tadeusz Rychlik
ZER
1957; 23(5):AR3-27

ICID: 1224204
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

METODA OKREŚLANIA POZIOMU I KIERUNKU PRODUKCJI ROLNICZEJ 

Józef Okuniewski
ZER
1957; 23(5):AR28-38

ICID: 1224205
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANALIZA EKONOMICZNYCH WARUNKÓW UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH ORAZ PRODUKCJI I EKSPORTU CUKRU 

Eugeniusz Gorzelak, Maria Każmierczak, Artur Bodnar
ZER
1957; 23(5):AR39-51

ICID: 1224206
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRZESŁANKI EKONOMICZNE MECHANIZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO 

Zygmunt Kunczyński
ZER
1957; 23(5):AR52-60

ICID: 1224207
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SZACUNEK WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE 

Stanisław Fiutowski, Czesław Kozłowski
ZER
1957; 23(5):AR61-82

ICID: 1224208
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PORÓWNANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM WEDŁUG DANYCH GUS I DANYCH Z GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ 

Stefan Dulski
ZER
1957; 23(5):AR83-95

ICID: 1224209
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KIERUNKI BRYTYJSKIEJ POLITYKI ROLNEJ 

H.M.
ZER
1957; 23(5):RE96-102

ICID: 1224210
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ROLNICTWO I SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNA W FINLANDII 

Anna Szemberg
ZER
1957; 23(5):RE103-111

ICID: 1224211
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE 

A. Romanow
ZER
1957; 23(5):RE112-115

ICID: 1224212
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAGADNIENIA SIŁY ROBOCZEJ W ROLNICTWIE NRF 

M. Kosieradzki
ZER
1957; 23(5):RE116-120

ICID: 1224213
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

TEZY SEKCJI EKONOMIKI ROLNICTWA PTE W SPRAWIE POLITYKI ROLNEJ W POLSCE 

ZER
1957; 23(5):KR121-129

ICID: 1224214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS