Spis treści

Tom 22, Numer 4, 1957

STRONA TYTUŁOWA

ZER
1957; 22(4):1-1

ICID: 1224189
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1957; 22(4):2-2

ICID: 1224190
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAGADNIENIE WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZACHODNICH

Stefan Mandecki
ZER
1957; 22(4):AR3-31

ICID: 1224191
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

METODA OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH 

Janina Czyszkowska
ZER
1957; 22(4):AR32-54

ICID: 1224192
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ROLA REZERW PASZOWYCH W PLANOWANIU GOSPODARKI ZWIERZĘCEJ 

Stefan Schmidt
ZER
1957; 22(4):AR55-65

ICID: 1224193
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O PRZYCZYNEK ISTNIENIA GRUPY SPOŁECZNEJ CHŁOPÓW-ROBOTNIKÓW W POLSCE LUDOWEJ 

Irena Kowalska
ZER
1957; 22(4):AR66-80

ICID: 1224194
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

W SPRAWIE POJĘCIA OPŁACALNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 

Helena Marczewska
ZER
1957; 22(4):AR81-99

ICID: 1224195
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW INTENSYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW MINERALNYCH NA WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW W PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ 

Stefan Lulski
ZER
1957; 22(4):AR100-110

ICID: 1224196
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPECYFIKA ROLNICTWA W DANII 

A.R.
ZER
1957; 22(4):RE111-122

ICID: 1224197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MATERIAŁY O STOSUNKACH WŁASNOŚCIOWYCH I SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W REJONIE ZBOŻOWYM W JUGOSŁAWII 

E.A.
ZER
1957; 22(4):RE123-140

ICID: 1224198
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROGRAM RACJONALIZACJI ROLNICTWA SZWEDZKIEGO 

A.S.
ZER
1957; 22(4):RE123-140

ICID: 1224199
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY - KWARTALNIK INSTYTUTU GEOGRAFII PAN T. XXIX ZESZYT 1/1957 

Przemysław Dąbrowski
ZER
1957; 22(4):RE149-151

ICID: 1224200
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA I ROLNICTWA (FAO) 

Anatol Dangel
ZER
1957; 22(4):KR153-160

ICID: 1224201
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS