Spis treści

Tom 21, Numer 3, 1957

STRONA TYTUŁOWA

ZER
1957; 21(3):1-1

ICID: 1224175
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1957; 21(3):2-2

ICID: 1224176
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

HIPOTEZA ZAPOTRZEBOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W POLSCE 

Janusz Łoś
ZER
1957; 21(3):AR3-22

ICID: 1224177
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAGADNIENIA RACHUNKU EKONOMICZNEGO INTENSYFIKACJI PRODUKCJI ZBÓŻ

Artur Bodnar, Eugeniusz Gorzelak
ZER
1957; 21(3):AR23-42

ICID: 1224178
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOMUNIKAT Z BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY
WSI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH 

Anna Szemberg
ZER
1957; 21(3):AR43-55

ICID: 1224179
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH 

Maria Ciepielewska
ZER
1957; 21(3):AR56-71

ICID: 1224180
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SYSTEMY UŻYTKOWANIA ZIEMI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH) 

Kazimierz Dąbrowski
ZER
1957; 21(3):AR72-92

ICID: 1224181
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRACE NAD ROZMIESZCZENIEM PRODUKCJI ROLNICZEJ W NRD I W POLSCE

Przemysław Dąbrowski
ZER
1957; 21(3):AR93-111

ICID: 1224182
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO 

Andrzej Romanow
ZER
1957; 21(3):RE112-119

ICID: 1224183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ
 

Augustyn Woś
ZER
1957; 21(3):RE120-126

ICID: 1224184
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

METODA I ANALIZA CZTERECH WYBRANYCH DO PORÓWNANIA WSI W NRD
 

Jadwiga Marek
ZER
1957; 21(3):RE127-133

ICID: 1224185
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FOLKE DOVRING „LAND AND LABOR IN EUROPĘ 1900-1950"

Augustyn Woś
ZER
1957; 21(3):RE134-138

ICID: 1224186
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

INFORMACJA O PRACACH BADAWCZYCH W ZSRR W ZAKRESIE PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ I EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 

Władysław Misiuna
ZER
1957; 21(3):KR139-143

ICID: 1224187
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
1957; 21(3):144-149

ICID: 1224188
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS