Spis treści

Tom 20, Numer 2, 1957

STRONA TYTUŁOWA

ZER
1957; 20(2):1-1

ICID: 1223911
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1957; 20(2):2-2

ICID: 1223912
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO OPŁACALNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH  

Artur Bodnar
ZER
1957; 20(2):AR3-16

ICID: 1223918
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O METODZIE OBLICZANIA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH 

Zdzisław Grochowski
ZER
1957; 20(2):AR17-35

ICID: 1223919
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WYKORZYSTANIE I KOSZTY EKSPLOATACJI TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH  

Jerzy Wolszczan
ZER
1957; 20(2):AR36-43

ICID: 1223921
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEMY DYSKUSYJNE NA TLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH NA ODCINKU ORGANIZACJI PRACY I OPŁATY ZA PRACĘ 

Józef Frąk
ZER
1957; 20(2):AR44-52

ICID: 1224162
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GOSPODARSTWA PAŃSTWOWE W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ  

Michał Kosieradzki
ZER
1957; 20(2):AR53-74

ICID: 1224163
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA W USA 

Helena Marczewska
ZER
1957; 20(2):RE75-82

ICID: 1224164
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

LUDNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ NIEKTÓRYCH KRAJÓW AZJI I DALEKIEGO WSCHODU

Anna Szemberg
ZER
1957; 20(2):RE93-99

ICID: 1224165
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 12-LETNIEGO NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ROLNICTWA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ  

Kazimierz Dąbrowski
ZER
1957; 20(2):RE100-103

ICID: 1224166
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NOWE TENDENCJE W ROLNICTWIE INDII 

Anna Szemberg
ZER
1957; 20(2):RE104-106

ICID: 1224167
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O ROLNICTWIE AFRYKAŃSKIM  

Andrzej Romanow
ZER
1957; 20(2):RE107-111

ICID: 1224168
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

INFORMACJA O KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNICTWA W BERLINIE  

Anatol Brzoza
ZER
1957; 20(2):KR112-113

ICID: 1224169
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWEJ POLITYCE CEN

Milan Kristof
ZER
1957; 20(2):KR114-118

ICID: 1224170
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAGADNIENIA OPŁACALNOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Anatol Brzoza
ZER
1957; 20(2):KR119-122

ICID: 1224171
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH 

Ryszard Manteuffel
ZER
1957; 20(2):KR123-126

ICID: 1224172
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W HOLANDII  

Andrzej Romanow
ZER
1957; 20(2):KR127-129

ICID: 1224173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
1957; 20(2):130-133

ICID: 1224174
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS